zon

Donateurs

Donateurs bedankt!

2014-07-13 17.08.08

Het is mede met de hulp van alle donateurs gelukt om de boerderij voor de wijk te behouden. Sinds 13 juli 2012 wappert de vlag van de Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve op onze BuurtBoerderij!

Dat wil niet zeggen dat wij achterover kunnen gaan leunen: integendeel, wij gaan er vol goede moed en met veel plezier tegenaan. Het werven van donateurs is daarbij ook een blijvende taak. Wacht daarom niet langer en meld u vandaag nog aan als donateur.

Voor 35 euro per jaar helpt u ons mee.

Rekening Rabobank NL22RABO0168774615 t.n.v. Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve Den Haag.

Oproep

Van een groot aantal donateurs hebben wij geen adres! Wilt u s.v.p. uw adres doorgeven op info@nijkamphoeve.nl of loop even bij ons binnen.

ANBI-status Wij zijn met terugwerkende kracht tot 24-11-2011 in het bezit van de ANBI-status. Uw gulle gift is dus aftrekbaar van de belasting!

 

Stages en maatschappelijke diensttijd

De Nijkamphoeve is voor het VSO, het Praktijkonderwijs, het VMBO en het MBO een erkend leerbedrijf op het gebied van dierenzorg en dienstverlening & groen. Naast stageplaatsen bieden wij ook plekken om maatschappelijke diensttijd te vervullen. Klik hier voor informatie.

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONEREN, klik hierAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

   Maak een actie